FITTELINA

From Gondol

Jogerősen, hazudott

Gyurcsány jogerősen is pert vesztett a Fittelina ügyben

Jogerősen pert vesztett Gyurcsány Ferenc a Fittelina-ügyben a Magyar Nemzettel szemben a Fővárosi Ítélőtáblán. A kormányfővel szemben másodszor is a napilapnak adott igazat a bíróság, és elutasította a lap írásai kapcsán beadott gyurcsányi keresetet. Fidesz: a kormányfőnek jogilag sem sikerült tisztáznia magát ...

Gyurcsány jogerősen is pert vesztett a Fittelina ügyben

Cégkivonat

A FITTELINA Ingatlanbefektetési és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-461488) adatai.

I. Nyilvános adatok 1. Általános adatok Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

2. A cég elnevezése 2/1. FITTELINA Ingatlanbefektetési és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 1995/07/15 - ...

3. A cég rövidített elnevezése 3/1. FITTELINA Kft. Hatályos: 1995/07/15 - ...

5. A cég székhelye 5/1. 1037 Budapest, Táborhegyi lépcső 9/b. Hatályos: 1995/07/15 - 1997/05/15 5/2. 1025 Budapest, Szemlőhegy u. 42. Hatályos: 1997/05/15 - 2002/10/31 5/3. 1055 Budapest, Szalay utca 4. Hatályos: 2002/10/31 - ...

8. A létesítő okirat kelte 8/1. 1995/07/15 Hatályos: 1995/07/15 - ... 8/2. 1997/05/15 Hatályos: 1997/05/15 - ... 8/3. 1999/04/01 Hatályos: 1999/05/27 - ... 8/4. 2001/03/27 Hatályos: 2001/05/08 - ... 8/5. 2002/10/31 Hatályos: ... - ... 8/6. 2003/05/07 Hatályos: ... - ...


9. A cég tevékenysége 9/1. 5512'92 Egyéb kereskedelmi szálláshely szolgáltatás

Hatályos: 1995/07/15 - 1999/05/27 9/2. 5514'92 Egyéb korlátozottan igénybevehető szálláshely szolgáltatás

Hatályos: 1995/07/15 - 1999/05/27 9/3. 7010'92 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

Hatályos: 1995/07/15 - 1999/05/27 9/4. 7020'92 Ingatlankezelés, -forgalmazás, -közvetítés, -becslés (megbízásos alapon)

Hatályos: 1995/07/15 - 1999/05/27 9/5. 7499'92 Máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

Hatályos: 1995/07/15 - 1999/05/27 9/6. 5523'03 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

Hatályos: 1999/05/27 - ... 9/7. 7011'03 Ingatlanberuházás, -eladás

Hatályos: 1999/05/27 - ... 9/8. 7012'03 Ingatlanforgalmazás

Hatályos: 1999/05/27 - ... 9/9. 7020'03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Hatályos: 1999/05/27 - ... 9/10. 7032'03 Ingatlankezelés

Hatályos: 1999/05/27 - ... 9/11. 7487'03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

Hatályos: 1999/05/27 - 2003/06/24 9/12. 7487'03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Főtevékenység.

Hatályos: 2003/06/24 - ...


11. A cég jegyzett tőkéje 11/1. Megnevezés Összeg Pénznem Pénzbeli hozzájárulás 5,000,000 Ft Összesen 5,000,000 Ft azaz ötmillió Ft. Hatályos: 1995/07/15 - 2001/05/08 11/2. Megnevezés Összeg Pénznem Összesen 45,000,000 Ft azaz negyvenötmillió Ft. Hatályos: 2001/05/08 - ...

12. A cégjegyzés módja 12/1. Ügyvezető önállóan. Hatályos: 1995/07/15 - ...

13. A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai 13/1. Dobrev Klára ügyvezető 1022 Budapest , Szemlőhegy u. 42. szám alatti lakos. Hatályos: 1995/07/15 - 1999/04/01 13/2. Gyurcsány Ferenc (an.: Varga Katalin) 1025 Budapest, Szemlőhegy utca 42. ügyvezető Hatályos: 1999/04/01 - 2003/05/07 13/3. Bonnyainé Gál Ilona (an.: Galamb Ilona) 1141 Budapest, Mogyoródi út 131. ügyvezető Hatályos: 2003/05/07 - ...

17. A magyar, illetve külföldi részvétellel működő cégben érintett állam(ok) betűjele 17/1. HU Hatályos: 1997/02/11 - ...


II. Cégformától függő adatok 1. A tag(ok) adatai 1/1. Dobrev Klára HU- 1022 Budapest, Szemlőhegy u. 42. Hatályos: 1995/07/15 - 2002/10/31 1/2. Gyurcsány Ferenc HU- 1037 Budapest, Táborhegyi lépcső 9/b. Hatályos: 1995/07/15 - ... 1/3. Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság HU- 1055 Budapest , Szalay utca 4. Cégjegyzékszám: 01-10-042082 A társaság irányítását biztosító befolyásolás mértéke: 89% Hatályos: 2001/05/08 - ...


III. Hirdetmények


A Gt. 292. § (1) bekezdése alapján az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság (1055 Budapest, Szalay u. 4.; Cg.: [01 10 042082]) közzéteszi, hogy a Fittelina Ingatlanbefektetési és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaságban (1025 Budapest, Szemlőhegy u. 42.; Cg.: [01 09 461488]), 2001. március 27-én, 89%-os, közvetlen irányítást biztosító befolyást szerzett. A hitelezők a Gt. 296. § (2) bekezdése szerinti jogaikkal élhetnek. [Megjelent a Cégközlöny 2001/19. számában.]


A Fittelina Ingatlanbefektetési és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: [01 09 461488]; székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 4.) mint beolvadó társaság és az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság (Cg.: [01 10 042082]; székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 4.) mint átvevő társaság tudatja ügyfeleivel és hitelezőivel, hogy a Fittelina Ingatlanbefektetési és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaságba. A beolvadással a Fittelina Ingatlanbefektetési és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnik, és annak általános jogutódja az Altus Befektető és Vagyonkezelő Részvénytársaság, mely ugyanezen néven működik tovább. Az egyesülés után létrejövő társaság adatai: A társaság formája: részvénytársaság. A társaság cégneve: Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság. Székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 4. Jegyzett tőkéje: 750 000 000 Ft, ebből készpénz: 480 700 000 Ft pénzbeli hozzájárulás, nem pénzbeli hozzájárulás: 269 300 000 Ft. A társaság jegyzett tőkéje 5900 darab, 100 000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből és 1600 darab, 100 000 Ft névértékű, névre szóló osztalékelsőbbségi részvényből áll. A beolvadásról hozott döntések időpontja: 2003. július 8., 2003. július 18. A beolvadás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadásának, illetve az egyesülési szerződés aláírásának napja: 2003. július 18. Az átalakuló Fittelina Ingatlanbefektetési és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonmérleg-tervezetének adatai (2003. május 31.): ESZKÖZÖK (E Ft) FORRÁSOK (E Ft) A) Befektetett eszközök 22 786 D) Saját tőke 11 650 I. Immateriális javak - I. Jegyzett tőke 45 000 II. Tárgyi eszközök 21 044 III. Tőketartalék - III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 742 IV. Eredménytartalék -33 350 B) Forgóeszközök 472 V. Lekötött tartalék - I. Készletek - VI. Mérleg szerinti eredmény - II. Követelések 143 E) Céltartalékok - III. Értékpapírok - F) Kötelezettségek 11 380 IV. Pénzeszközök 329 I. Hátra sorolt kötelezettségek - C) Aktív időbeli elhatárolások - II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 734 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 8 646 G) Passzív időbeli elhatárolások 228 ÖSSZESEN: 23 258 ÖSSZESEN: 23 258 Jegyzett tőke: 45 000 000 Ft, ebből pénzbeli hozzájárulás 45 000 000 Ft. Az átalakuló Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság vagyonmérleg-tervezetének adatai (2003. május 31.): ESZKÖZÖK (E Ft) FORRÁSOK (E Ft) A) Befektetett eszközök 1 032 941 D) Saját tőke 1 013 882 I. Immateriális javak 464 I. Jegyzett tőke 750 000 II. Tárgyi eszközök 105 363 III. Tőketartalék - III. Befektetett pénzügyi eszközök 927 114 IV. Eredménytartalék 263 882 B) Forgóeszközök 249 629 V. Lekötött tartalék - I. Készletek - VI. Mérleg szerinti eredmény - II. Követelések 38 385 E) Céltartalékok - III. Értékpapírok 107 224 F) Kötelezettségek 268 888 IV. Pénzeszközök 104 020 I. Hátra sorolt kötelezettségek - C) Aktív időbeli elhatárolások 2 874 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 127 828 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 141 060 G) Passzív időbeli elhatárolások 2 674 ÖSSZESEN: 1 285 444 ÖSSZESEN: 1 285 444 Jegyzett tőke: 750 000 000 Ft, melyből 269 300 000 Ft nem pénzbeli hozzájárulás, 480 700 000 Ft pénzbeli hozzájárulás. Az átalakulással létrejövő Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság vagyonmérleg-tervezetének adatai (2003. május 31.): ESZKÖZÖK (E Ft) FORRÁSOK (E Ft) A) Befektetett eszközök 1 015 727 D) Saját tőke 985 532 I. Immateriális javak 464 I. Jegyzett tőke 750 000 II. Tárgyi eszközök 126 407 III. Tőketartalék - III. Befektetett pénzügyi eszközök 888 856 IV. Eredménytartalék 101 393 B) Forgóeszközök 241 701 V. Lekötött tartalék 134 139 I. Készletek - VI. Mérleg szerinti eredmény - II. Követelések 30 128 E) Céltartalékok - III. Értékpapírok 107 224 F) Kötelezettségek 271 868 IV. Pénzeszközök 104 349 I. Hátra sorolt kötelezettségek - C) Aktív időbeli elhatárolások 2 646 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 130 562 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 141 306 G) Passzív időbeli elhatárolások 2 674 ÖSSZESEN: 1 260 074 ÖSSZESEN: 1 260 074 A beolvadás után az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság az alábbi tevékenységi körrel működik: 7415 Vagyonkezelés (fő tevékenység); 5510 Szállodai szolgáltatás; 5523 Egyéb szálláshely-szolgáltatás; 6713 Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység; 7011 Ingatlanberuházás, -eladás; 7012 Ingatlanforgalmazás; 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése; 7032 Ingatlankezelés; 7110 Gépkocsikölcsönzés; 7121 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése; 7133 Irodagép, számítógép kölcsönzése; 7134 Máshova nem sorolt, egyéb gép kölcsönzése; 7413 Piac-, közvélemény-kutatás; 7414 Üzletviteli tanácsadás; 7450 Munkaerő-közvetítés; 7484 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás; 9272 Máshova nem sorolható, egyéb szabadidős tevékenység. A beolvadás után az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság vezérigazgatója: Jagiellowicz Györgyné (a. n.: Petter Judit; 2083 Solymár, Bocskai u. 44.). A társaságnál igazgatóság nem működik. A beolvadás után az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság felügyelőbizottságának tagjai: Deák Ágnes (a. n.: Deák Andrea; 1029 Budapest, Nádor u. 15.), Antalóczi Zoltán (a. n.: Opre Johanna; 1165 Budapest, Futórózsa u. 58.), dr. Horváth József (a. n.: Horváth Irén; 1052 Budapest, Párisi u. 4.). Az átalakulás az átalakuló gazdasági társasággal szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá. Kérjük a társaság hitelezőit, hogy esetleges követeléseiket az 1997. évi CXLIV. tv. 66. §-ában meghatározottak szerint a társaság székhelyére történő megküldéssel szíveskedjenek bejelenteni. (Első közzététel.) [Megjelent a Cégközlöny 2003/32. számában.]


A Fittelina Ingatlanbefektetési és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: [01 09 461488]; székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 4.) mint beolvadó társaság és az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság (Cg.: [01 10 042082]; székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 4.) mint átvevő társaság tudatja ügyfeleivel és hitelezőivel, hogy a Fittelina Ingatlanbefektetési és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaságba. A beolvadással a Fittelina Ingatlanbefektetési és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnik, és annak általános jogutódja az Altus Befektető és Vagyonkezelő Részvénytársaság, mely ugyanezen néven működik tovább. Az egyesülés után létrejövő társaság adatai: A társaság formája: részvénytársaság. A társaság cégneve: Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság. Székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 4. Jegyzett tőkéje: 750 000 000 Ft, ebből készpénz: 480 700 000 Ft pénzbeli hozzájárulás, nem pénzbeli hozzájárulás: 269 300 000 Ft. A társaság jegyzett tőkéje 5900 darab, 100 000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből és 1600 darab, 100 000 Ft névértékű, névre szóló osztalékelsőbbségi részvényből áll. A beolvadásról hozott döntések időpontja: 2003. július 8., 2003. július 18. A beolvadás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadásának, illetve az egyesülési szerződés aláírásának napja: 2003. július 18. Az átalakuló Fittelina Ingatlanbefektetési és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonmérleg-tervezetének adatai (2003. május 31.): ESZKÖZÖK (E Ft) FORRÁSOK (E Ft) A) Befektetett eszközök 22 786 D) Saját tőke 11 650 I. Immateriális javak - I. Jegyzett tőke 45 000 II. Tárgyi eszközök 21 044 III. Tőketartalék - III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 742 IV. Eredménytartalék -33 350 B) Forgóeszközök 472 V. Lekötött tartalék - I. Készletek - VI. Mérleg szerinti eredmény - II. Követelések 143 E) Céltartalékok - III. Értékpapírok - F) Kötelezettségek 11 380 IV. Pénzeszközök 329 I. Hátra sorolt kötelezettségek - C) Aktív időbeli elhatárolások - II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 734 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 8 646 G) Passzív időbeli elhatárolások 228 ÖSSZESEN: 23 258 ÖSSZESEN: 23 258 Jegyzett tőke: 45 000 000 Ft, ebből pénzbeli hozzájárulás 45 000 000 Ft. Az átalakuló Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság vagyonmérleg-tervezetének adatai (2003. május 31.): ESZKÖZÖK (E Ft) FORRÁSOK (E Ft) A) Befektetett eszközök 1 032 941 D) Saját tőke 1 013 882 I. Immateriális javak 464 I. Jegyzett tőke 750 000 II. Tárgyi eszközök 105 363 III. Tőketartalék - III. Befektetett pénzügyi eszközök 927 114 IV. Eredménytartalék 263 882 B) Forgóeszközök 249 629 V. Lekötött tartalék - I. Készletek - VI. Mérleg szerinti eredmény - II. Követelések 38 385 E) Céltartalékok - III. Értékpapírok 107 224 F) Kötelezettségek 268 888 IV. Pénzeszközök 104 020 I. Hátra sorolt kötelezettségek - C) Aktív időbeli elhatárolások 2 874 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 127 828 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 141 060 G) Passzív időbeli elhatárolások 2 674 ÖSSZESEN: 1 285 444 ÖSSZESEN: 1 285 444 Jegyzett tőke: 750 000 000 Ft, melyből 269 300 000 Ft nem pénzbeli hozzájárulás, 480 700 000 Ft pénzbeli hozzájárulás. Az átalakulással létrejövő Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság vagyonmérleg-tervezetének adatai (2003. május 31.): ESZKÖZÖK (E Ft) FORRÁSOK (E Ft) A) Befektetett eszközök 1 015 727 D) Saját tőke 985 532 I. Immateriális javak 464 I. Jegyzett tőke 750 000 II. Tárgyi eszközök 126 407 III. Tőketartalék - III. Befektetett pénzügyi eszközök 888 856 IV. Eredménytartalék 101 393 B) Forgóeszközök 241 701 V. Lekötött tartalék 134 139 I. Készletek - VI. Mérleg szerinti eredmény - II. Követelések 30 128 E) Céltartalékok - III. Értékpapírok 107 224 F) Kötelezettségek 271 868 IV. Pénzeszközök 104 349 I. Hátra sorolt kötelezettségek - C) Aktív időbeli elhatárolások 2 646 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 130 562 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 141 306 G) Passzív időbeli elhatárolások 2 674 ÖSSZESEN: 1 260 074 ÖSSZESEN: 1 260 074 A beolvadás után az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság az alábbi tevékenységi körrel működik: 7415 Vagyonkezelés (fő tevékenység); 5510 Szállodai szolgáltatás; 5523 Egyéb szálláshely-szolgáltatás; 6713 Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység; 7011 Ingatlanberuházás, -eladás; 7012 Ingatlanforgalmazás; 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése; 7032 Ingatlankezelés; 7110 Gépkocsikölcsönzés; 7121 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése; 7133 Irodagép, számítógép kölcsönzése; 7134 Máshova nem sorolt, egyéb gép kölcsönzése; 7413 Piac-, közvélemény-kutatás; 7414 Üzletviteli tanácsadás; 7450 Munkaerő-közvetítés; 7484 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás; 9272 Máshova nem sorolható, egyéb szabadidős tevékenység. A beolvadás után az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság vezérigazgatója: Jagiellowicz Györgyné (a. n.: Petter Judit; 2083 Solymár, Bocskai u. 44.). A társaságnál igazgatóság nem működik. A beolvadás után az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság felügyelőbizottságának tagjai: Deák Ágnes (a. n.: Deák Andrea; 1029 Budapest, Nádor u. 15.), Antalóczi Zoltán (a. n.: Opre Johanna; 1165 Budapest, Futórózsa u. 58.), dr. Horváth József (a. n.: Horváth Irén; 1052 Budapest, Párisi u. 4.). Az átalakulás az átalakuló gazdasági társasággal szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá. Kérjük a társaság hitelezőit, hogy esetleges követeléseiket az 1997. évi CXLIV. tv. 66. §-ában meghatározottak szerint a társaság székhelyére történő megküldéssel szíveskedjenek bejelenteni. (Második közzététel.) [Megjelent a Cégközlöny 2003/33. számában.]

01-09-461488 FITTELINA Ingatlanbefektetési és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Szalay utca 4. [12054783-2-41.]) A cég átalakulás miatt a cégjegyzékből törölve. A törlés hatálya: 2003. 10. 06. Jogutód(ok): [01 10 042082] ALTUS Befektetési és Vagyonkezelő Rt. Bejegyezve: 2003. 10. 06. [Megjelent a Cégközlöny 2003/45. számában.]posted by tatam at 12:22 DE | 0 comments péntek, január 21, 2005 C E B C

KJK-KERSZÖV Kft. CD Céghírek C. E. B. C. Rendezvényszervező Betéti Társaság

A Cg. 01-06-737254 cégjegyzékszámú C. E. B. C. Rendezvényszervező Betéti Társaság adatai.

I. Nyilvános adatok 1. Általános adatok Cégforma: Betéti társaság

2. A cég elnevezése 2/1. C. E. B. C. Rendezvényszervező Betéti Társaság Hatályos: 2000/10/11 - ... 3. A cég rövidített elnevezése 3/1. C. E. B. C. Bt. Hatályos: 2000/10/11 - ... 5. A cég székhelye 5/1. 1054 Budapest, Perczel Mór u. 4. Hatályos: 2000/10/11 - 2001/05/29 5/2. 1051 Budapest, Sas u. 17. 1. em. 1/A. Hatályos: 2001/05/29 - 2002/06/06 5/3. 1112 Budapest, Kakukkhegyi út 4. Hatályos: 2002/06/06 - 2003/06/18 5/4. 1125 Budapest, Kútvölgyi út 62. D. ép. Hatályos: 2003/06/18 - ... 8. A létesítő okirat kelte 8/1. 2000/09/14 Hatályos: 2000/10/11 - ... 8/2. 2001/05/29 Hatályos: 2001/06/05 - ... 8/3. 2002/06/06 Hatályos: ... - ... 8/4. 2003/06/18 Hatályos: ... - ... 9. A cég tevékenysége 9/1. 7487'03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Főtevékenység. Hatályos: 2000/10/11 - ... 9/2. 2211'03 Könyvkiadás Hatályos: 2000/10/11 - ... 9/3. 2215'03 Egyéb kiadás Hatályos: 2000/10/11 - ... 9/4. 5119'03 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem Hatályos: 2000/10/11 - ... 9/5. 7413'03 Piac- és közvélemény-kutatás Hatályos: 2000/10/11 - ... 9/6. 7414'98 Üzletviteli tanácsadás Hatályos: 2000/10/11 - ... 9/7. 7440'03 Hirdetés Hatályos: 2000/10/11 - ... 9/8. 7485'03 Titkári, fordítói tevékenység Hatályos: 2000/10/11 - ... 9/9. 9232'03 Művészeti kiegészítő tevékenység Hatályos: 2000/10/11 - ... 11. A cég jegyzett tőkéje 11/1. Megnevezés Összeg Pénznem Pénzbeli hozzájárulás 10,000 Ft Összesen 10,000 Ft azaz tízezer Ft. Hatályos: 2000/10/11 - 2001/06/05 11/2. Megnevezés Összeg Pénznem Pénzbeli hozzájárulás 500,000 Ft Összesen 500,000 Ft azaz ötszázezer Ft. Hatályos: 2001/06/05 - ... 12. A cégjegyzés módja 12/1. Önálló Hatályos: 2000/10/11 - ... 13. A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai 13/1. Somogyi Péter (an.: Krésity Mária) Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:GB- 28. Chesilton Road London, SW6 5 AB. képviselő Kézbesítési megbízott:Kalmár Orsolya (an.: Gergely Sarolta) 3600 Ózd, Bolyki főút 59. Hatályos: 2000/10/11 - 2002/06/06 13/2. Somogyi Péter (an.: Krésity Mária) 6723 Szeged , Csorba u. 3. 4/19. képviselő Hatályos: 2002/06/06 - ... 17. A magyar, illetve külföldi részvétellel működő cégben érintett állam(ok) betűjele 17/1. HU Hatályos: 2000/10/11 - ... 18. Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja 18/1. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai azonosítószám: 3918068 Hatályos: 2000/10/11 - 2000/11/01 20. A cég statisztikai számjele 20/1. 20889315-7484-212-01. Hatályos: 2000/10/11 - ... 21. A cég adószáma 21/1. 20889315-2-41. Hatályos: 2000/10/11 - 2002/07/24 21/2. 20889315-2-43. Hatályos: 2002/07/24 - ... II. Cégformától függő adatok 1. A beltag(ok) adatai 1/1. Somogyi Péter (an.: Krésity Mária) Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:GB- 28. Chesilton Road London, SW6 5 AB. Kézbesítési megbízott:Kalmár Orsolya (an.: Gergely Sarolta) 3600 Ózd, Bolyki Főút 59. Hatályos: 2000/10/11 - 2002/06/06 1/2. Somogyi Péter (an.: Krésity Mária) 6723 Szeged, Csorba u. 3. 4/19. Hatályos: 2002/06/06 - ... 2. A kültag(ok) adatai 2/1. Kalmár Orsolya (an.: Gergely Sarolta) 3600 Ózd, Bolyki Főút 59. Hatályos: 2000/10/11 - ... 3. A társaság kültagjai betétjének együttes összege 3/1. 5,000 Ft, azaz ötezer Ft Hatályos: 2000/10/11 - 2001/06/05 3/2. 250,000 Ft, azaz kétszázötvenezer Ft Hatályos: 2001/06/05 - ...posted by tatam at 11:02 DU | 1 comments vasárnap, szeptember 26, 2004 KŐBETA

A Cg. 01-10-044396 cégjegyzékszámú KŐBETA Kőbányai Befektetési és Tanácsadó Részvénytársaság adatai

2. A cég elnevezése 2/1. KŐBETA Kőbányai Befektetési Tanácsadó Részvénytársaság Hatályos: 2000/08/31 - 2002/09/24 2/2. KŐBETA Kőbányai Befektetési és Tanácsadó Részvénytársaság Hatályos: 2002/09/24 - ...

3. A cég rövidített elnevezése 3/1. KŐBETA Rt. Hatályos: 2000/08/31 - ...

5. A cég székhelye 5/1. 1107 Budapest, Ceglédi út 30. Hatályos: 2000/08/31 - ...

8. A létesítő okirat kelte 8/1. 2000/06/21

9. A cég tevékenysége 9/1. 6713'03 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Hatályos: 2000/08/31 - ... 9/2. 7210'98 Hardver-szaktanácsadás Hatályos: 2000/08/31 - ... 9/3. 7414'98 Üzletviteli tanácsadás Hatályos: 2000/08/31 - ... 9/4. 7415'03 Vagyonkezelés Hatályos: 2000/08/31 - ... 9/5. 7487'03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás Hatályos: 2000/08/31 - ...

11. A cég jegyzett tőkéje 11/1. Megnevezés Összeg Pénznem Pénzbeli hozzájárulás 50,000,000 Ft Összesen 50,000,000 Ft azaz ötvenmillió Ft. Hatályos: 2000/08/31 - ...

12. A cégjegyzés módja 12/1. Együttes Hatályos: 2000/08/31 - ... 12/2. Az igazgatóság elnöke és tagjai együttesen, az ügyvezető igazgató bármelyik igazgatósági taggal együttesen jegyzi a céget. Hatályos: 2000/08/31 - 2000/11/02 12/3. Az igazgatóság elnöke és az igazgatóság tagjai együttesen, az ügyvezető igazgató önállóan jegyzi a céget. Hatályos: 2000/11/02 - ...


13. A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai 13/1. Kovács Gábor (an.: Kutasi Mária) 1164 Budapest , Baja u. 8. ügyvezető Hatályos: 2000/08/31 - ... 13/2. Dr. Kovács Kálmán (an.: Dombi Mária) 1023 Budapest , Rómer Flóris u. 43. igazgatóság elnöke Hatályos: 2000/08/31 - ... 13/3. Andó Sándor (an.: Faragó Jolán) 1125 Budapest , Tusnádi u. 12. igazgatósági tag Hatályos: 2000/08/31 - 2002/05/29 13/4. Váradi János (an.: Hiki Anna) 1103 Budapest, Óhegy u. 42. igazgatósági tag Hatályos: 2000/08/31 - 2002/12/27 13/5. Kaszab Csaba (an.: Víg Erzsébet) 2330 Dunaharaszti, Dankó P. u. 17. igazgatósági tag Hatályos: 2000/08/31 - 2002/12/27 13/6. Nagy László (an.: Thomann Ilona) 1102 Budapest, Kolozsvári u. 21. igazgatósági tag Hatályos: 2000/08/31 - 2002/12/27 13/7. Csikos Gergely (an.: Bődi Ilona) 1144 Budapest , Szentmihályi út 27. ügyvezető igazgatóhelyettes Hatályos: 2000/11/02 - ... 13/8. Erőss Tamás (an.: Graf Márta) 1039 Budapest, Madzsar József utca 23. igazgatósági tag Hatályos: 2002/12/27 - ... 13/9. Váradi János (an.: Hiki Anna) 1104 Budapest, Óhegy u. 42. Hatályos: 2002/12/27 - ...


15. A felügyelő bizottsági tagok adatai 15/1. Láng Ferenc (an.: Huber Erzsébet) 1105 Budapest, Téglavető köz 5. Hatályos: 2000/08/31 - 2002/12/27 15/2. Benyó Natália (an.: Benovics Ilona) 1108 Budapest, Szőlővirág u. 2. Hatályos: 2000/08/31 - 2002/12/27 15/3. Veszely Béla (an.: Sopuch Etelka) 1108 Budapest, Maglódi u. 103/a. Hatályos: 2000/08/31 - 2002/12/27 15/4. Győri Dénes (an.: Némedi Mária) 1171 Budapest, Tanár u. 86. Hatályos: 2000/08/31 - ... 15/5. Szász Csaba (an.: Szabó Klára) 1103 Budapest, Sorház u. 6/4. Hatályos: 2001/01/22 - 2002/12/27 15/6. ifj. Novák Gyula (an.: Gyurkó Gizella) 1103 Budapest, Cserkesz u. 45/C. Hatályos: 2001/01/22 - 2002/12/27 15/7. Bakos László (an.: Vigh Fazekas Julianna) 1107 Budapest, Balkán utca 10. Hatályos: 2002/12/27 - ... 15/8. Földi Balázs (an.: Csiszár Katalin) 1102 Budapest, Endre utca 7/A. Hatályos: 2002/12/27 - ... 15/9. Nyulász János (an.: Horváth Karolina) 1102 Budapest, Endre utca 18. Hatályos: 2002/12/27 - ... 15/10. Dr. Pénzes Károly (an.: Győri Mária) 1106 Budapest, Szellő Rózsa utca 14. Hatályos: 2002/12/27 - ... 15/11. Wygoczky Rikárd (an.: Szabó Margit) 1173 Budapest, Kolibri utca 12/D. Hatályos: 2002/12/27 - ... 15/12. Varga István (an.: Oroszi Ilona) 1105 Budapest, Kelemen utca 30. Hatályos: 2002/12/27 - ...

16. Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai 16/1. KŐBETA Kőbányai Befektetési Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-469650 Hatályos: 2000/08/31 - ...


II. Cégformától függő adatok 1. A részvényes(ek) adatai 1/1. Kőbányai Vagyonkezelő Részvénytársaság HU- 1107 Budapest , Ceglédi út 30. Cégjegyzékszám: 01-10-042140 A társaság irányítását biztosító befolyásolás mértéke: 99% Hatályos: 2000/08/31 - ...


posted by tatam at 11:06 DU | 1 comments szombat, szeptember 18, 2004 Gyurcsányi - ARK

Legyen csak meg itt is külön ez a cég. Már csak azért is, mert igen jól illusztrálja, hogyan lehet törvényesen és tisztességesen milliárdossá lenni Magyarországon, röpke néhány év alatt.


A Cg. 01-10-042028 cégjegyzékszámú ARK Vagyonkezelő Részvénytársaság adatai

2. A cég elnevezése 2/1. Gép- és Technológiaszerelő Részvénytársaság Hatályos: 1992/09/16 - 1997/05/28 2/2. ARK Vagyonkezelő Részvénytársaság Hatályos: 1997/05/28 - ...

3. A cég rövidített elnevezése 3/1. GÉPSZERELŐ Rt. Hatályos: 1992/09/16 - 1997/05/28 3/2. ARK Rt. Hatályos: 1997/05/28 - ...

4. A cég idegen nyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezése(i) 4/1. angolul: ARK Assets Management Ltd. Hatályos: 1997/05/28 - ...

5. A cég székhelye 5/1. 1031 Budapest, III. ker., Huszti út 32. szám Hatályos: 1992/09/16 - 1997/05/28 5/2. 1055 Budapest, Szalay u. 4. Hatályos: 1997/05/28 - ...

8. A létesítő okirat kelte 8/1. 1992/09/16


11. A cég jegyzett tőkéje 11/1. Megnevezés Összeg Pénznem Nem pénzbeli hozzájárulás 350,000,000 Ft Összesen 350,000,000 Ft azaz háromszázötvenmillió Ft. Hatályos: 1992/09/16 - 1994/03/24 11/2. Megnevezés Összeg Pénznem Pénzbeli hozzájárulás 1,953,000 Ft Nem pénzbeli hozzájárulás 367,577,000 Ft Összesen 369,530,000 Ft azaz háromszázhatvankilencmillió-ötszázharmincezer Ft. Hatályos: 1994/03/24 - 2001/10/01 11/3. Megnevezés Összeg Pénznem Összesen 184,765,000 HUF azaz egyszáznyolcvannégymillió-hétszázhatvanötezer HUF. Hatályos: 2001/10/01 - 2002/10/22 11/4. Megnevezés Összeg Pénznem Pénzbeli hozzájárulás 36,953,000 Ft Összesen 36,953,000 Ft azaz harminchatmillió-kilencszázötvenháromezer Ft. Hatályos: 2002/10/22 - ...

12. A cégjegyzés módja 12/1. Az igazgatóság tagjai közül az ügyvezető igazgató önállóan, két igazgatósági tag együttesen, az igazgatóság által erre felhatalmazott alkalmazottak ketten együttesen, egy igazgatósági tag és egy erre felhatalmazott alkalmazott együttesen írnak alá. Hatályos: 1992/09/16 - 1997/05/28 12/2. Az igazgatóság elnöke önállóan, a vezérigazgató - amennyiben tagja az igazgatóságnak - önállóan, az igazgatóság elnökén és vezérigazgatóján kívüli tagja együttesen ír alá. Hatályos: 1997/05/28 - 2001/05/25 12/3. A vezérigazgató önállóan. Hatályos: 2001/05/25 - ...

13. A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai 13/1. Jeges Gyula igazgatósági tag, ügyvezető igazgató 2096 Üröm , Petőfi S. u. 20. sz. Hatályos: 1992/09/16 - 1997/05/28 13/2. Beke Tibor igazgatósági tag HU- 1023 Budapest , Harcsa u. 2. sz. Hatályos: 1992/09/16 - 1994/02/23 13/3. Kovács Sándor igazgatósági tag HU- 1147 Budapest , Fűvész u. 95/B. sz. Hatályos: 1992/09/16 - 1994/02/23 13/4. Zoller József termelési igazgató 2626 Nagymaros , Szobi u. 2. sz. Hatályos: 1992/09/16 - 1997/05/28 13/5. Dr. Kovács Árpád gazdasági igazgató 1141 Budapest , Álmos vezér park 19. sz. Hatályos: 1992/09/16 - 1997/05/28 13/6. Dr. Rokonai Jenő igazgatási- és jogügyi osztályvezető HU- 1118 Budapest , Kelenhegyi út 60/B. sz. Hatályos: 1992/09/16 - 1994/06/29 13/7. Waller Ferenc vállalkozási osztályvezető 1025 Budapest , Kupeczky u. 2. sz. Hatályos: 1992/09/16 - 1997/05/28 13/8. Érsek László fejlesztési- és minőségbiztosítási osztályvezető 1124 Budapest , Stromfeld A. u. 27. mfsz. 2. sz. Hatályos: 1992/09/16 - 1997/05/28 13/9. Kozma László főszerelésvezető 1089 Budapest , Kulich Gy. tér 14. sz. Hatályos: 1992/09/16 - 1997/05/28 13/10. Erdélyi Zoltán gépészeti és szállítási divizióvezető HU- 1031 Budapest , Aranyalma u. 7. sz. Hatályos: 1992/09/16 - 1994/02/23 13/11. Dr. Bóna Etelka közgazdasági és munkaügyi osztályvezető HU- 1138 Budapest , Párkány u. 24. VIII. em. 50. sz. Hatályos: 1992/09/16 - 1994/02/23 13/12. Hirl Ottó anyaggazdálkodási osztályvezető 1032 Budapest , Ágoston u. l. II. l0. sz. Hatályos: 1992/09/16 - 1997/05/28 13/13. Kvasznicskáné Vörösmarty Judit pénzügyi osztályvezető HU- 1033 Budapest , Bogdáni út 24/A. sz. Hatályos: 1992/09/16 - 1994/02/23 13/14. Göncziné Tircsi Éva pénzügyi csoportvezető 1031 Budapest , Harang u. 4. IV/15. sz. Hatályos: 1992/09/16 - 1997/05/28 13/15. Dr. Tatai Ilona igazgatósági tag HU- 1112 Budapest , Hegytető út 18/A. Hatályos: 1994/02/23 - 1995/11/04 13/16. Andrási György igzagatósági tag HU- 1025 Budapest , Felső Zöldmáli út 82/B. Hatályos: 1994/02/23 - 1994/06/29 13/17. Szilvássy Györgyné igazgatósági tag HU- 1105 Budapest , Mádi u. 16. Hatályos: 1994/06/29 - 1995/11/04 13/18. Nemcsok Dezső műszaki igazgató 1031 Budapest , Őrlő u. 21. III/19. Hatályos: 1994/06/29 - 1997/05/28 13/19. Molnár Attila igazgatósági tag 2092 Budakeszi , Mandula u. 13. Hatályos: 1995/11/04 - 1997/05/28 13/20. Kiss Antalné igazgatósági tag 1117 Budapest , Váli út 6. Hatályos: 1995/11/04 - 1997/05/28 13/21. Antalóczi Zoltán 1165 Budapest , Futórózsa u. 58. igazgatósági tag Hatályos: 1997/05/28 - ... 13/22. Orsi István (an.: Palotai Mária) 8660 Tab , Jókai u. 11. igazgatósági tag Hatályos: 1997/05/28 - 2001/05/25 13/23. Szűcs István (an.: Tanács Erzsébet) 9200 Mosonmagyaróvár , Tőzike u. 6. igazgatósági tag Hatályos: 1997/05/28 - 2001/05/25 13/24. Mészégető László (an.: Sziklai Gizella) 1118 Budapest , Mányoki út 14. igazgatósági tag, igazgatóság elnöke, vezérigazgató Hatályos: 1998/05/29 - 2001/05/25 13/25. Jagiellowicz Györgyné (an.: Petter Judit) 2083 Solymár , Bocskai utca 44. vezérigazgató Hatályos: 2001/05/25 - ...

14. A könyvvizsgáló(k) adatai 14/1. Ribling Ferenc HU- 1031 Budapest, Kazal u. 103. sz. Hatályos: 1992/09/16 - 1995/11/04 14/2. Dr. Bácsfalusi Ernő HU- 1024 Budapest, Mártírok útja 5/a. Hatályos: 1995/11/04 - 1999/05/28 14/3. Tóth Mária (an.: Szommer Mária) 1016 Budapest, Mihály u. 13. Hatályos: 1999/05/28 - ...

15. A felügyelő bizottsági tagok adatai 15/1. Dr. Harangozó József 1054 Budapest, Báthori u. 23. sz. Hatályos: 1992/09/16 - 1994/02/23 15/2. Dr. Temesvári Jenő 1066 Budapest, Weiner Leó u. 8. sz. Hatályos: 1992/09/16 - 1994/02/23 15/3. Dr. Rokonai Jenő 1118 Budapest, Kelenhegyi út 60/b. sz. Hatályos: 1992/09/16 - 1994/06/29 15/4. Dr. Kiss Elemér 1144 Budapest, Orbó u. 21. Hatályos: 1994/02/23 - 1994/06/29 15/5. Bakos Sándor 1046 Budapest, Hajló u. 19. Hatályos: 1994/02/23 - 1995/11/04 15/6. dr. Rákosi Ferenc 1042 Budapest, József A. u. 22. Hatályos: 1994/09/07 - 1997/05/28 15/7. Kozma László 1094 Budapest, Páva u. 32. Hatályos: 1994/09/07 - 1995/11/04 15/8. Zsárecz Jánosné 1156 Budapest, Páskomliget u. 16. Hatályos: 1995/11/04 - 1997/05/28 15/9. Nacsáné Márki Rózsa 1185 Budapest, Lomnic u. 3. Hatályos: 1995/11/04 - 1997/05/28 15/10. Gál Tamás (an.: Ronkay Edit) 8660 Tab, Szabadság u. 56. Hatályos: 1997/05/28 - 2000/05/26 15/11. dr. Pókecz Attila 8200 Veszprém , Egry J. u. 12. Hatályos: 1997/05/28 - ... 15/12. Nacsáné Márki Rózsa (an.: Furkó Rózsa) 1185 Budapest, Lomnic u. 3. Hatályos: 1997/05/28 - 2000/05/26 15/13. Bonnyainé Gál Ilona (an.: Galamb Ilona) 1140 Budapest, Mogyoródi út 131. Hatályos: 1997/05/28 - 2000/05/26 15/14. Gál Tamás (an.: Ronkay Edit) 8660 Tab, Szabadság utca 56. Hatályos: 2000/05/26 - 2001/05/25 15/15. Nacsáné Márki Rózsa (an.: Furkó Rózsa) 1118 Budapest, Lomnic utca 3. Hatályos: 2000/05/26 - ... 15/16. Bonnyainé Gál Ilona (an.: Galamb Ilona) 1140 Budapest, Mogyoródi út 131. Hatályos: 2000/05/26 - ... 15/17. Gyurcsányi Ferenc (an.: Varga Katalin) 1025 Budapest, Szemlőhegy utca 42. Hatályos: 2001/05/25 - 2003/05/07 15/18. dr. Kalicz Anita (an.: Pásztor Anna) 1036 Budapest, Temes u. 11. I. ép. 4. Hatályos: 2003/05/30 - ...

16. Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai 16/1. Gép-és Felvonószerelő Vállalat Cégjegyzékszám: 01-01-002029 Hatályos: 1992/09/16 - ...


II. Cégformától függő adatok 1. A részvényes(ek) adatai 1/1. Altus Befektetési és Vagyonkezelő Rt. HU- 1055 Budapest, Szalay u. 4. Cégjegyzékszám: 01-10-042082 A társaság irányítását biztosító befolyásolás mértéke: 39.70000% Hatályos: 1998/12/01 - ... 1/2. Altus Befektetési és Vagyonkezelő Rt. HU- 1055 Budapest, Szalay u. 4. Cégjegyzékszám: 01-10-042082 A társaság irányítását biztosító befolyásolás mértéke: 49.80000% jelentős Hatályos: 1999/01/21 - 2001/11/29 1/3. ALTUS Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság HU-1055 Budapest, Szalay utca 4. Cégjegyzékszám: 01-10-042082 A társaság irányítását biztosító befolyásolás mértéke: jelentős Hatályos: 2001/11/29 - 2003/10/06 1/4. ALTUS Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság HU-1055 Budapest, Szalay u. 4. Cégjegyzékszám: 01-10-042082 A társaság irányítását biztosító befolyásolás mértéke: többségi Hatályos: 2003/10/06 - ...

2. A részvénytársaság működési módja 2/1. Zárt Hatályos: 1999/07/19 - ...

III. Hirdetmények


A Gép és Technológiaszerelő Rt. (1031 Budapest, Kaszásdűlő u. 2.; cégjegyzékszáma: [01 10 042028]) értesíti az érdekelteket, hogy a társaság megszerezte a zártkörű alapítású BÉTA-ROLL Hengergumizó Rt. (8658 Bábonymegyer, Ságvári u.; cégjegyzékszáma: [14 10 300085]) részvényeinek több mint háromnegyed részét, ezáltal a BÉTA-ROLL Rt. irányított részvénytársasággá vált. A Gép és Technológiaszerelő Rt. az 1988. évi VI. tv. alapján felhívja a BÉTA-ROLL Rt. esetleges hitelezőit, hogy jelen hirdetmény közzétételét követő 90 napon belül biztosítékot követelhetnek a hirdetmény közzétételét megelőzően keletkezett, a BÉTA-ROLL Rt.-vel szemben fennálló le nem járt követeléseik erejéig. [Megjelent a Cégközlöny 1995/47. számában.]


Az ARK Vagyonkezelő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 4.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a társaság 1998. május 29-én 10 órai kezdettel a Perfekt Rt. Tanácstermében (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 15/A) közgyűlést tart. A közgyűlés napirendje: 1. Döntés az 1997. május 28-án megtartott közgyűlés érvénytelenségéről. 2. Az igazgatóság jelentése a társaság 1996. évi üzleti tevékenységéről. 3. Az igazgatóság javaslata az 1996. évi mérleg és az eredménykimutatás megállapítására, az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására. 4. A felügyelőbizottság jelentése a 2-3. pontokban foglaltakról. 5. A könyvvizsgáló jelentése az 1996. évi mérleg- és eredménykimutatás megvizsgálásáról. 6. A mérleg megállapítása, az eredmény felosztása és az osztalék megállapítása az 1996. üzleti évre vonatkozóan. 7. Az alapító okirat módosítása. 8. Az igazgatóság tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása. 9. A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása. 10. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása. 11. A társaság által 1997. május 28-át követően megkötött szerződések jóváhagyása. 12. Az igazgatóság jelentése a társaság 1997. évi üzleti tevékenységéről. 13. Az igazgatóság javaslata az 1997. évi mérleg és az eredménykimutatása megállapítására az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására. 14. A felügyelőbizottság jelentése a 12-13. pontokban foglaltakról. 15. A könyvvizsgáló jelentése az 1997. évi mérleg- és eredménykimutatás megvizsgálásáról. 16. A mérleg megállapítása az eredmény felosztása és az osztalék megállapítása az 1997. üzleti évre vonatkozóan. 17. Az igazgatóság előterjesztése az 1998. évi üzletpolitikai elképzelésekről. 18. A dolgozói részvényszabályzat és ezzel összefüggésben az alapító okirat módosítása. 19. A bemutatóra szóló részvények névre szólóvá alakítása. 20. Szerződések jóváhagyása. A részvényest minden részvénye után egy szavazat illeti meg. A szavazás a közgyűlés helyszínén a részvények egyidejű letétbe helyezésével átadott, a részvényest megillető szavazatokról kiadott szavazójegy felmutatásával történik. A szavazójegyen fel kell tüntetni a letétbe helyezett részvények számát, névértékét és az annak alapján gyakorolható szavazati jog mértékét. Határozatképtelenség esetén a közgyűlés megtartására változatlan helyszínen 1998. június 5-én 10 órai kezdettel kerül sor. Az újabb közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Igazgatóság [Megjelent a Cégközlöny 1998/17. számában.]


A Gt. 292. § (1) bekezdése alapján, az Altus Luxembourg S.A.H. (L-2952 Luxembourg, 22, Boulevard Royal, Cg. 65063) közzéteszi, hogy 2001. január 31-én az ARK Vagyonkezelő Részvénytársaságban (1055 Budapest, Szalay u. 4.; Cg.: [01 10 042028]) 29%-os, jelentős részesedést szerzett. [Megjelent a Cégközlöny 2001/12. számában.]


Az ARK Vagyonkezelő Részvénytársaság (1055 Budapest, Szalay u. 4.; Cg.: [01 10 042028]), a 2001. május 25-én tartott közgyűlésen hozott, 9/2001. (V. 25.) számú közgyűlési határozatával elrendelte a társaság 369 530 000 Ft (háromszázhatvankilencmillió-ötszázharmincezer forint) összegű alaptőkéjének 184 765 000 Ft-tal (egyszáznyolcvannégymillió-hétszázhatvanötezer forinttal), 184 765 000 Ft-ra (egyszáznyolcvannégymillió-hétszázhatvanötezer forintra) történő leszállítását. E szerint a jegyzett tőke: 184 765 000 Ft, tőketartalék: 14 736 000 Ft, eredménytartalék: 0 Ft. A társaság alaptőkéje - a leszállítás eredményeként - 290 darab, egyenként 500 000 Ft (ötszázezer forint) névértékű, 100 db, egyenként 50 000 Ft (ötvenezer forint) névértékű, 6953 db (hatezer-kilencszázötvenhárom darab), egyenként 5000 Ft (ötezer forint) névértékű, névre szóló törzsrészvényre oszlik. Az alaptőke leszállításának indoka a korábbi években felhalmozódott veszteség rendezése, illetve a társaság saját tőkéje szerkezetének megváltoztatása. Az alaptőke-leszállítás a részvények lebélyegzésével történik. A társaság hitelezői közül azok, akik az alaptőke leszállításához nem járulnak hozzá, követeléseiket a hirdetmény utolsó közzétételétől számított harminc napon belül jelenthetik be, a Gt. 262. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően. (Első közzététel.) [Megjelent a Cégközlöny 2001/29. számában.]


A Gt. 292. § (1) bekezdése alapján az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság (1055 Budapest, Szalay u. 4.; Cg.: [01 10 042082]) közzéteszi, hogy 2001. november 29-én az ARK Vagyonkezelő Részvénytársaságban (1055 Budapest, Szalay u. 4.; Cg.: [01 10 042028]) 49,8%-os, jelentős befolyást szerzett. [Megjelent a Cégközlöny 2002/2. számában.]


Az ARK Vagyonkezelő Részvénytársaság (1055 Budapest, szalay u. 4.; Cg.: [01 10 042028]) - a 2002. május 27-én tartott közgyűlésen hozott, 9/2002. (V. 27.) számú közgyűlési határozatával - elrendelte a társaság 184 765 000 Ft (egyszáznyolcvannégymillió-hétszázhatvanötezer forint) összegű alaptőkéjének 147 812 000 Ft-tal (egyszáznegyvenhétmillió-nyolcszáztizenkettőezer forinttal), 36 953 000 Ft-ra (harminchatmillió-kilencszázötvenháromezer forintra) történő leszállítását. Minden, a tőkecsökkentés után 100 000 Ft névértékű részvényre 240 000 Ft, minden, a tőkecsökkentés után 10 000 Ft névértékű részvényre 24 000 Ft és minden, a tőkecsökkentés után 1000 Ft névértékű részvényre 2400 Ft kerül kifizetésre. A jegyzett tőke: 36 593 000 Ft, tőketartalék: 299 800 Ft, eredménytartalék 0 Ft. A társaság alaptőkéje, a leszállítás eredményeként 290 db, egyenként 100 000 Ft (egyszázezer forint) névértékű, 100 db, egyenként 10 000 Ft (tízezer forint) névértékű, 6953 db (hatezer-kilencszázötvenhárom darab), egyenként 1000 Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló törzsrészvényre oszlik. Az alaptőke leszállításának indoka a korábbi években felhalmozódott veszteség rendezése, illetve a tőkekivonás. Az alaptőke-leszállítás a részvények lebélyegzésével történik. A társaság hitelezői közül azok, akik az alaptőke leszállításához nem járulnak hozzá, követeléseiket a hirdetmény utolsó közzétételétől számított harminc napon belül jelenthetik be, a Gt. 262. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően. (Első közzététel.) [Megjelent a Cégközlöny 2002/31. számában.]


Az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: [01 10 042082]; székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 4.) közzéteszi, hogy a Fittelina Ingatlanbefektetési és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: [01 09 461488]; székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 4.) Altus Rt.-be történő beolvadásával, az Altus Rt. az ARK Vagyonkezelő Részvénytársaságban (cégjegyzékszáma: [01 10 042028]; székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 4.) többségi irányítást biztosító befolyást szerzett. A befolyásszerzés időpontja: 2003. október 6. A befolyás mértéke: 55,3%. [Megjelent a Cégközlöny 2003/47. számában.]


posted by tatam at 4:53 DU | 1 comments Gyurcsányi

Rágjuk kicsit tovább ezt a csontot. Van (pontosabban: volt) még olyan cég, amelyikben szerepel Gyurcsányi - ezen a néven, előtte és utána meg Gyurcsány néven.

Ez az:

A Cg. 01-09-466189 cégjegyzékszámú Nomentana Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság adatai.

2. A cég elnevezése 2/1. NOMENTANA Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 1996/01/01 - 1998/09/28 2/2. Nomentana Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 1998/09/28 - 2000/01/03 2/3. Nomentana Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2000/01/03 - ...

3. A cég rövidített elnevezése 3/1. NOMENTANA Kft. Hatályos: 1996/01/01 - ...

5. A cég székhelye 5/1. 1055 Budapest, Szalay u. 4. Hatályos: 1996/01/01 - ...


11. A cég jegyzett tőkéje 11/1. Megnevezés Összeg Pénznem Pénzbeli hozzájárulás 1,000,000 Ft Összesen 1,000,000 Ft azaz egymillió Ft. Hatályos: 1996/01/01 - 2000/05/18 11/2. Megnevezés Összeg Pénznem Pénzbeli hozzájárulás 1,000,000 Ft Nem pénzbeli hozzájárulás 2,000,000 Ft Összesen 3,000,000 Ft azaz hárommillió Ft. Hatályos: 2000/05/18 - ...

12. A cégjegyzés módja 12/1. Az ügyvezető önállóan jegyzi a céget Hatályos: 1996/01/01 - ...

13. A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai 13/1. Földi Tibor ügyvezető HU- 1118 Budapest , Rahó 2-8/G. Hatályos: 1996/01/01 - 1997/12/22 13/2. Bonnyainé Gál Ilona ügyvezető 1141 Budapest , Mogyoródi út 131. Hatályos: 1997/12/22 - 1998/08/13 13/3. Gyurcsány Ferenc (an.: Varga Katalin) 1025 Budapest , Szemlőhegy u. 42. ügyvezető Hatályos: 1998/08/13 - 1999/04/15 13/4. Bonnyainé Gál Ilona (an.: Galamb Ilona) 1141 Budapest , Mogyoródi út 131. ügyvezető Hatályos: 1999/04/15 - ...

14. A könyvvizsgáló(k) adatai 14/1. TAX-M Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Bt. HU- 1116 Budapest , Szabadságharcosok u. 21. Cégjegyzékszám: 01-06-112621 A szervezet képviseletére jogosult személy adatai: Kaposi Matild (an.: Király Matild) Hatályos: 1998/08/13 - ...

16. Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai 16/1. NOMENTANA Idegenforgalmi és Szállodaipari Tanácsadó Bt. Cégjegyzékszám: 01-06-017463 Hatályos: 1996/01/01 - ... 16/2. PARTAGAS MANAGEMENT Kereskedelmi és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 01-09-675734 Hatályos: 2000/01/03 - ...

II. Cégformától függő adatok 1. A tag(ok) adatai 1/1. Gyurcsány Ferenc HU- 1143 Budapest, Jurasics u. 9. Hatályos: 1996/01/01 - 1997/10/21 1/2. Altus Befektetési és Vagyonkezelő Rt.HU- 1055 Budapest, Szalay u. 4. Hatályos: 1996/01/01 - 1997/10/21 1/3. Gyurcsányi Ferenc Hatályos: 1997/10/21 - 1999/04/15 1/4. ALTUS Befektetési Rt. Hatályos: 1997/10/21 - 1998/08/13 1/5. Gyurcsány Ferenc (an.: Varga Katalin)1025 Budapest, Szemlőhegy u. 42. Hatályos: 1999/04/15 - 2001/01/15 1/6. Fittelina Ingatlanbefektetési és -hasznosító Kft. HU- 1025 Budapest , Szemlőhegy u. 42. Cégjegyzékszám: 01-09-461488 A társaság irányítását biztosító befolyásolás mértéke: 90% Hatályos: 1999/04/15 - 2001/01/15 1/7. Gyurcsány Ferenc (an.: Varga Katalin) 1025 Budapest, Szemlőhegy u. 42. A társaság irányítását biztosító befolyásolás mértéke: 100% Hatályos: 2001/01/15 - ...


III. Hirdetmények


A Gt. 292. § (1) bekezdése alapján Gyurcsány Ferenc (1025 Budapest, Szemlőhegy u. 42.) közzéteszi, hogy 1998. augusztus 13-án közvetlen irányítást biztosító befolyást szerzett a Nomentana Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságban (1055 Budapest, Szalay u. 4.; Cg. [01 09 466189]) azzal, hogy megszerezte a társaság üzletrészeinek 100%-át. A hitelezők a Gt. 296. § (2) bek. szerinti jogaikkal élhetnek. [Megjelent a Cégközlöny 1998/50. számában.]


A Gt. 296. § (1) bekezdése alapján a Fittelina Ingatlanbefektetési és -hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1025 Budapest, Szemlőhegy u. 42.; Cg.: [01 09 461488]) közzéteszi, hogy a Nomentana Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságban (1055 Budapest, Szalay u. 4.; Cg.: [01 09 466189]) 1999. április 15-én közvetlen irányítást biztosító, 90%-os részesedést szerzett. A hitelezők a Gt. 296. § (2) bekezdése szerinti jogaikkal élhetnek. [Megjelent a Cégközlöny 1999/22. számában.]


A PARTAGAS MANAGEMENT Kereskedelmi és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 4.; cégjegyzékszáma: [01 09 675734]) mint beolvadó társaság és a Nomentana Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 4.; cégjegyzékszáma: [01 09 466189]) mint átvevő társaság tudatja ügyfeleivel és hitelezőivel, hogy a PARTAGAS MANAGEMENT Kft. beolvad a Nomentana Kft.-be. A beolvadással a PARTAGAS MANAGEMENT Kft. megszűnik, és annak általános jogutódjaként a Nomentana Kft. működik tovább. Az egyesült társaság adatai: A társaság formája: korlátolt felelősségű társaság. A társaság cégneve: Nomentana Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság.


A Gt. 292. § (1) bekezdése alapján Gyurcsány Ferenc (1025 Budapest, Szemlőhegy u. 42.; a. n.: Varga Katalin) közzéteszi, hogy a Nomentana Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságban (1055 Budapest, Szalay u. 4.; Cg.: [01 09 466189]) 2001. január 15-én részesedése 10%-ról 100%-ra növekedett, ezzel közvetlen irányítást biztosító befolyást szerzett. A hitelezők a Gt. 296. § (2) bekezdése szerinti jogaikkal élhetnek. [Megjelent a Cégközlöny 2001/8. számában.]


A Nomentana Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 4.; cégjegyzékszáma: [01 09 466189]) mint beolvadó társaság és az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 4.; cégjegyzékszáma: [01 10 042082]) mint átvevő társaság tudatja ügyfeleivel és hitelezőivel, hogy a Nomentana Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság beolvad az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaságba. A beolvadással a Nomentana Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnik, és annak általános jogutódja az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság, mely ugyanezen néven működik tovább. Az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaság vezérigazgatója: Jagiellowicz Györgyné (2083 Solymár, Bocskai u. 44.; a. n.: Petter Judit). A társaságnál igazgatóság nem működik. A részvénytársaság felügyelőbizottságának tagjai: Gyurcsány Ferenc (1025 Budapest, Szemlőhegy u. 42.; a. n.: Varga Katalin), dr. Kalicz Anita (1015 Budapest, Hattyú u. 16. II. 5.; a. n.: Pásztor Anna), dr. Tatai Ilona (1116 Budapest, Hegytető u. 18/A; a. n.: Hoffmann Julianna).

01-09-466189 Nomentana Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Szalay u. 4. [10867242-2-41.]) A cég átalakulás miatt a cégjegyzékből törölve. A törlés hatálya: 2002. 09. 17. Jogutód(ok): [01 10 042082] Altus Befektetési és Vagyonkezelő Rt. Bejegyezve: 2002. 09. 17. [Megjelent a Cégközlöny 2002/42. számában.]


posted by tatam at 4:35 DU | 4 comments kedd, augusztus 10, 2004 HÍRTÉVÉ

A Cg. 01-10-044815 cégjegyzékszámú Hír Televízió Részvénytársaság adatai

5. A cég székhelye 5/1. 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. Hatályos: 2002/10/08 - ...

8. A létesítő okirat kelte 8/1. 2002/06/25 Hatályos: ... - ... 8/2. 2003/02/10 Hatályos: ... - ... 8/3. 2003/06/21 Hatályos: ... - ... 8/4. 2004/03/31 Hatályos: ... - ...


11. A cég jegyzett tőkéje 11/1. Megnevezés Összeg Pénznem Pénzbeli hozzájárulás 20,000,000 Ft Összesen 20,000,000 Ft azaz húszmillió Ft. Hatályos: 2002/10/08 - 2003/04/08 11/2. Megnevezés Összeg Pénznem Pénzbeli hozzájárulás 376,800,000 Ft Összesen 376,800,000 Ft azaz háromszázhetvenhatmillió-nyolcszázezer Ft. Hatályos: 2003/04/08 - ...

12. A cégjegyzés módja 12/1. Az igazgatóság elnöke önállóan, két igazgatósági tag együttesen, egy igazgatósági tag és a cégjegyzésre az igazgatóság által feljogosított társasági alkalmazott együttesen, két erre feljogosított társasági alkalmazott együttesen jegyzi a céget. Hatályos: 2002/10/08 - 2004/03/31 12/2. Az igazgatóság vezérigazgató taja önállóan, a többi igazgatósági tag együttesen, egy igazgatósági tag (a vezérigazgató kivételével) és egy az igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított társasági alkalmazott együttesen, két az igazgatóság által feljogosított társasági alkalmazott együttesen jegyzi a céget. Hatályos: 2004/03/31 - ...

13. A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai 13/1. dr. Borókai Gábor (an.: Dinnyés Anna) 1077 Budapest, Damjanich u. 46. igazgatóság elnöke Hatályos: 2002/10/08 - 2004/03/31 13/2. Dobrányi Tamás (an.: Kruppa Mária) 1022 Budapest, Bogár u. 24/ A . igazgatósági tag Hatályos: 2002/10/08 - 2004/03/31 13/3. Alex Pocsai (an.: Kocsis Ilona) Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye: CA- Hamilton Ontaio L8R2L2, 237 James street North. igazgatósági tag Kézbesítési megbízott: dr. Jeszenszki Gábor (an.: Fekete Katalin) 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 114. Hatályos: 2002/10/08 - 2004/03/31 13/4. Ruff Zoltán (an.: Magyar Zsófia) 1044 Budapest, Fiumei út 51. igazgatósági tag Hatályos: 2003/05/21 - 2004/03/31 13/5. dr. Borókai Gábor (an.: Dinnyés Anna) 1031 Budapest, Nánási út 1/B. D. igazgatóság elnöke Hatályos: 2004/03/31 - ... 13/6. Fazekas Csaba (an.: Palotai Gyöngyi) 1124 Budapest, Levendula u. 13. II/2. Hatályos: 2004/03/31 - ... 13/7. Ruff Zoltán (an.: Magyar Zsófia) 1044 Budapest, Fiumei út 51. Hatályos: 2004/03/31 - ...

14. A könyvvizsgáló(k) adatai 14/1. FI-AUDIT Kft. HU- 1036 Budapest , Viador u. 7. Cégjegyzékszám: 01-09-667388 A szervezet képviseletére jogosult személy adatai: Fülöpné B. Ildikó (an.: Amon Margit) 1037 Budapest, Viador u. 7. Hatályos: 2002/10/08 - 2004/03/31 14/2. FI-AUDIT Kft. HU- 1036 Budapest , Viador u. 3. Cégjegyzékszám: 01-09-667388 A szervezet képviseletére jogosult személy adatai: Fülöpné B. Ildikó (an.: Amon Margit) 1037 Budapest, Viador u. 7. Hatályos: 2004/03/31 - ...

15. A felügyelő bizottsági tagok adatai 15/1. dr. Soós Gábor (an.: Kecskés Katalin) 2040 Budaörs, Vak Bottyán u. 24. Hatályos: 2002/10/08 - 2004/03/31 15/2. Faluhelyi Gyula (an.: Heil Teréz) 1124 Budapest, Tornalja u. 19. Hatályos: 2002/10/08 - 2004/03/31 15/3. dr. Jeszenszki Gábor (an.: Fekete Katalin) 4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 114. Hatályos: 2002/10/08 - 2004/03/31 15/4. Töröcskei István (an.: Jaeger Ilona) 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/B. Hatályos: 2003/05/21 - 2004/03/31 15/5. Deák Klára (an.: Hermann Valéria) 1039 Budapest, Füst M. u. 22. Hatályos: 2004/03/31 - ... 15/6. Töröcske István (an.: Jaeger Ilona) 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/B. Hatályos: 2004/03/31 - ... 15/7. dr. Töröcskei László (an.: Jaeger Ilona) 1026 Budapest, Guyon Richárd u. 12. Hatályos: 2004/03/31 - ...

17. A magyar, illetve külföldi részvétellel működő cégben érintett állam(ok) betűjele 17/1. HU-CA Hatályos: 2002/10/08 - 2004/05/14 17/2. HU Hatályos: 2004/03/31 - ...

II. Cégformától függő adatok 1. A részvényes(ek) adatai 1/1. PRO-AURUM Vagyonkezelő Rt. HU- 1037 Budapest , Monetvideo u. 6. Cégjegyzékszám: 01-10-045012 A társaság irányítását biztosító befolyásolás mértéke: jelentős Hatályos: 2004/03/26 - ... 1/2. Töröcskei István (an.: Jaeger Ilona) 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/B. A társaság irányítását biztosító befolyásolás mértéke: jelentős Hatályos: 2004/03/31 - ...

2. A részvénytársaság működési módja 2/1. Zárt Hatályos: 2002/10/08 - ...

3. A részvény átruházását az alapító okirat korlátozza A részvény átruházását az alapító okirat nem korlátozza Hatályos: 2002/10/08 - 2004/05/14 Hatályos: 2004/05/14 - ...


III. Hirdetmények


A Hír Televízió Részvénytársaságban (Cg.: [01 10 044815]; székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89?93.) a PRO-AURUM Vagyonkezelő Részvénytársaság (Cg.: [01 10 045012]; 1037 Budapest, Montevideo u. 6.) a szavazatok 46,07%-ával rendelkezik, így jelentős befolyással bír. A befolyásszerzés időpontja: 2004. március 26. [Megjelent a Cégközlöny 2004/16. számában.]


A Hír Televízió Részvénytársaságban (Cg.: [01 10 044815]; székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89?93.) Töröcskei István (a. n.: Jaeger Ilona; 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/B) a szavazatok 29,91%-ával rendelkezik, így jelentős befolyással bír. A befolyásszerzés időpontja: 2004. március 26. [Megjelent a Cégközlöny 2004/16. számában.]posted by tatam at 12:03 DU | 2 comments szerda, augusztus 04, 2004 Budapest Investment

A Cg. 01-10-041755 cégjegyzékszámú Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Részvénytársaság adatai

A cég elnevezése 2/1. Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Részvénytársaság Hatályos: 1991/11/15 - ... A cég székhelye 5/1. 1074 Budapest, Csengery u. 11. sz. Hatályos: 1991/11/15 - 1994/09/01 5/2. 1034 Budapest, Seregély u. 17. Hatályos: 1994/09/01 - ... 7. A cég fióktelepe 7/1. 7623 Pécs, Vas Gereben 31. Hatályos: 1995/06/12 - ... 7/2. 9021 Győr, Bajcsy-Zs u. 13. Hatályos: 1995/06/12 - 1998/05/15 7/3. 4025 Debrecen, Piac u. 58. II/36. Hatályos: 1995/06/12 - ... 7/4. 3300 Eger, Trinitárius u. 2. Hatályos: 1996/07/26 - 1998/05/15 7/5. 3544 Miskolc, Kerpely A. u. Hatályos: 1998/05/15 - 2003/05/27 7/6. 3525 Miskolc, Kishunyad u. 6. fszt. 3. Hatályos: 2003/05/27 - ... 11. A cég jegyzett tőkéje Megnevezés Összeg Pénznem Pénzbeli hozzájárulás 62,000,000 Ft Összesen 62,000,000 Ftazaz hatvankettômillió Ft. Hatályos: 1997/07/01 - ... 12. A cégjegyzés módja 12/1. A Társaság cégjegyzése akként történik,hogy a géppel vagy a kézzel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az elnök-vezérigazgató önállóan, a többiigazgató együttesen ír alá. Hatályos: 1991/11/15 - 1992/08/30 12/2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott illetve előnyomtatott cégnév alá az elnök-vezérigazgató önállóan, a többi igazgató együttesen úgy, hogy az egyik aláíró Dr. Szórádi Sándor írja alá nevét, a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint. Hatályos: 1992/08/30 - 1996/07/26 12/3. Az igazgatóság tagjai külön-külön önállóan Hatályos: 1996/07/26 - ... 13. A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai 13/1. Jendrolovics Pál elnök-vezérigazgató 1138 Budapest, Reitter F. u. 110. I/2. sz. Hatályos: 1991/11/15 - 2003/05/17 13/2. Misetics Sándor igazgatóHU- 1174 Budapest , Perem u. 25. sz. Hatályos: 1992/05/07 - 1994/04/29 13/3. Dr. Szórádi Sándor igazgatóHU- 1041 Budapest , Bercsényi u. 1. II/6. sz. Hatályos: 1992/05/07 - 1997/04/18 13/4. Boros András igazgató 1031 Budapest , Őrlő u. 26. III. em. 8. Hatályos: 1992/08/30 - 1999/05/13 13/5. Kató Gábor igazgatóHU- 5000 Szolnok , Szántó krt. 23. III.em. 10. Hatályos: 1992/08/30 - ... 13/6. Kató Gábor igazgatósági tag 1024 Budapest, Retek u. 21-27. Hatályos: 1996/07/26 - 2003/05/17 13/7. Demcsák Lajos igazgató 1131 Budapest , Reitter F. u. 112/A. Hatályos: 1997/04/18 - 1998/12/18 13/8. Boros András (an.: Szendeffi Mária) 1037 Budapest, Máramaros út 11/b. igazgatóság Hatályos: 1999/05/13 - 2003/05/17 13/9. Jendrolovics Pál (an.: Sára Anna) 1137 Budapest, Reitter F. u. 110. I/2. elnök-vezérigazgató Hatályos: 2003/05/17 - ... 13/10. Boros András (an.: Szendeffi Mária) 1037 Budapest, Máramaros út 11/b. igazgatósági tag Hatályos: 2003/05/17 - ... 13/11. Kató Gábor (an.: Szebeni Erzsébet) 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. III/21. igazgatósági tag Hatályos: 2003/05/17 - 2003/09/30 13/12. Bana Károlyné sz. Váradi Zsuzsanna (an.: Nyulassi Zsuzsanna) 1137 Budapest, Újpesti rkp. 29. igazgatósági tag Hatályos: 2003/10/01 - ...

14. A könyvvizsgáló(k) adatai 14/1. Ribling Ferenc K-337/91/VIIHU- 1031 Budapest, Kazal u. 103. Hatályos: 1991/11/15 - 1992/08/30 14/2. COOPHOLDING MOBILCONSULT Tőkeforgalmazó és Üzleti Tanácsadó Kft. Bodnár Sándor K-635/90/IX. (Budapest Belgrád rkp. 22.)HU- 1054 Budapest, Szabadság tér 14. Cégjegyzékszám: 01-09-079760 Hatályos: 1992/08/30 - 1996/06/01 14/3. MNG TOP-TAX Adó-tanácsadási és Könyvvizsgáló Kft., Minarik György könyvvizsgálóHU- 1066 Budapest, Teréz krt. 6. Hatályos: 1996/06/01 - 2003/05/17 14/4. Kovács István (an.: Zámbó Lenke) 1163 Budapest, Tolnay u. 3. Hatályos: 2003/05/17 - ...

15. A felügyelő bizottsági tagok adatai 15/1. Misetics Sándor 1174 Budapest,Perem u. 25. Hatályos: 1991/11/15 - 1992/05/06 15/2. Kató Gábor 5000 Szolnok, Szántó krt. 23.sz. Hatályos: 1991/11/15 - 1992/08/30 15/3. Dr. Nyéki Ildikó 1225 Budapest, Akó u. 5. sz. Hatályos: 1991/11/15 - 2003/05/17 15/4. Patai Mihály 1124 Budapest, Istenhegyi u. 56/A Hatályos: 1992/05/07 - 1992/08/30 15/5. Ispánki László 1213 Budapest, Csikó sétány 1. I. em. 8. Hatályos: 1992/08/30 - 1993/05/22 15/6. Felföldi László 1112 Budapest, Igmándi u. 43. Hatályos: 1992/08/30 - 2003/05/17 15/7. PIRINGER Júlia 1029 Budapest, Bulcsú vezér u. 6. sz. Hatályos: 1993/05/22 - 1998/12/18 15/8. Tóth Éva (an.: Valkóczy Margit) 1119 Budapest, Allende u. 17. Hatályos: 1998/12/18 - 2003/05/17 15/9. Felföldi László (an.: Bognár Magdolna) 1112 Budapest, Igmándi u. 11. I/1. Hatályos: 2003/05/17 - ... 15/10. Marinné dr. Nyéki Ildikó (an.: Jülek Ibolya) 1225 Budapest, Akó u. 5. Hatályos: 2003/05/17 - ... 15/11. Tóth Éva (an.: Valkóczy Margit) 1119 Budapest, Allende park 17. Hatályos: 2003/05/17 - ...

16. Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai 16/1. Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám:01-09-071129 Hatályos: 1991/11/15 - ... 16/2. Budapest Investment International Nemzetközi Befektetési és Pénzügyi Tanácsadó Részvénytársaság Cégjegyzékszám: 01-10-042799 Hatályos: 1997/07/01 - ...

II. Cégformától függő adatok 2. A részvénytársaság működési módja 2/1. Zárt Hatályos: 1999/03/05 - ...

III. Hirdetmények A Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Részvénytársaság (1034 Budapest, Seregély u. 17.; cégjegyzékszáma: [01 10 041755]), valamint a Budapest Investment International Nemzetközi Befektetési és Pénzügyi Tanácsadó Részvénytársaság (1034 Budapest, Seregély u. 17.; cégjegyzékszáma: [01 10 042799]) az 1988. évi VI. tv. 356. § (2) bek. alapján a két társaság egyesülését határozták el. Az egyesülés módja: beolvadás, amelynek során a Budapest Investment International Nemzetközi Befektetési és Pénzügyi Tanácsadó Rt. megszűnésével, annak vagyona az átvevő Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Részvénytársaságra mint jogutódra száll át. Az egyesülés célja: a két azonos tulajdonosi összetételű társaság hatékonyabb működtetése. Az egyesülés időpontja: 1997. július 1. A beolvadás utáni jogutód Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Rt. főbb adatai: A társaság neve: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Részvénytársaság. Rövidített neve: Budapest Investment Rt. Székhelye: 1034 Budapest, Seregély u. 17. A társaság képviselője: Jendrolovics Pál elnök-vezérigazgató. A Budapest Investment Rt. egyesülést követő alaptőkéje: 62 000 000 Ft (hatvankettőmillió forint), amely 34 242 000 Ft (harmincnégymillió-kettőszáznegyvenkettőezer forint) pénzbeli betétből és 27 758 000 Ft (huszonhétmillió-hétszázötvennyolcezer forint) apportból áll. Az alaptőkét 620 db (hatszázhúsz darab) 100 000 Ft (egyszázezer forint) névértékű, névre szóló törzsrészvény testesíti meg.


posted by tatam at 9:35 DU | 2 comments csütörtök, július 29, 2004 KANDELÁBER


A Cg. 13-10-040117 cégjegyzékszámú KANDELÁBER Világítástechnikai és Fémipari Részvénytársaság adatai. A cég elnevezése 2/1. KANDELÁBER Világítástechnikai és Fémipari Részvénytársaság Hatályos: 1989/11/02 - ... 3. A cég rövidített elnevezése 3/1. KANDELÁBER RT. Hatályos: 1989/11/02 - ... 5. A cég székhelye 5/1. 1012 Budapest, Sziklai Sándor u. 34/b Hatályos: 1989/11/02 - 1991/03/20 5/2. 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 5. Hatályos: 1991/03/20 - ... 7. A cég fióktelepe 7/1. 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 5. Hatályos: 1989/11/02 - 1991/03/20 7/2. 2600 Vác, Temető u. 18. Hatályos: 1996/09/19 - ... 8. A létesítő okirat kelte 8/1. 1989/11/02

12. A cégjegyzés módja 12/1. Az igazgatóság elnöke önállóan , vagy az igazgatóság többi tagja és az igazgatóság által cégjegyzésre felhatalmazott alkalmazottak közül bármelyik kettő együttesen írja a nevét. Hatályos: 1989/11/02 - 1996/09/19 12/2. Az igazgatóság elnöke önállóan, a vezérigazgató önállóan az igazgatóság tagjai együttesen. Hatályos: 1996/09/19 - ... 13. A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai 13/1. Wlassics Zoltán igazgatóság elnöke önálló aláírási joggalHU- 1012 Budapest , Sziklai S. u. 34/b Hatályos: 1989/11/02 - 1995/05/11 13/2. Duráczky Zoltán igazgatósági tag együttes aláírási joggal 1054 Budapest , Garibaldi u. 7. Hatályos: 1989/11/02 - 1998/08/04 13/3. Benkő József igazgatósági tag együttes aláírási joggalHU- 2040 Budaőrs , Vas u. 21. Hatályos: 1989/11/02 - 1992/08/25 13/4. Dr.Popovics Judit igazgatóHU- 1053 Budapest , Fejér Gy. u 8. Hatályos: 1992/08/25 - 1993/04/23 13/5. Serfőző LajosHU- 1126 Budapest , Böszörményi út 3/c. Hatályos: 1993/02/05 - 1995/05/11 13/6. Varga AttilaHU- 1012 Budapest , Lovas u 34/b. Hatályos: 1993/02/05 - 1994/05/06 13/7. Blága László igazgatósági tagHU- 1148 Budapest , Adria sétány 5/c. Hatályos: 1993/04/23 - ... 13/8. Serfőző Lajos elnök-igazgató az igazgatóság tagjaHU- 1126 Budapest , Böszörményi u. 3/c Hatályos: 1995/05/11 - 1996/09/19 13/9. Baloghné dr. Zombory Viktória igazgatósági tag 1014 Budapest , Dísz tér 16. Hatályos: 1996/05/17 - 1998/05/20 13/10. Félix Miklós igazgatósági tag 1026 Budapest , Lepke u. 25. Hatályos: 1996/05/17 - 1998/05/20 13/11. Serfőző Lajos igazgatósági tag 1126 Budapest , Böszörményi út 3/c. Hatályos: 1996/09/19 - 1998/05/20 13/12. Blága László igazgatósági tagHU- 1148 Budapest , Adria sétány 5/c Hatályos: 1996/09/19 - ... 13/13. Zoltán Csaba az igazgatóság elnöke 1103 Budapest , Petróczy u. 5/a. Hatályos: 1996/09/19 - 1999/09/02 13/14. Csaba László vezérigazgatóHU- 1184 Budapest , Széchenyi u. 67. Hatályos: 1996/09/19 - 1997/06/06 13/15. Mátrai Gábor vezérigazgatóHU- 1094 Budapest , Tűzoltó u. 11. Hatályos: 1997/06/06 - 1998/03/01 13/16. Csongor Attila vezérigazgató 1141 Budapest , Bonyhádi u. 113. Hatályos: 1998/03/01 - 1998/05/20 13/17. Csongor Attila (an.: Jeles Borbála) 1141 Budapest , Bonyhádi u. 113. vezérigazgató, az igazgatóság tagja Hatályos: 1998/05/20 - 1999/02/26 13/18. Mátrai Gábor (an.: Denkstein Zsuzsanna) 1094 Budapest , Bonyhádi u. 113. az igazgatóság tagja Hatályos: 1998/05/20 - 1999/09/02 13/19. Wlassics Zsuzsanna (an.: Sztojka Erzsébet) 1165 Budapest , Margit u. 131. vezérigazgató, az igazgatóság tagja Hatályos: 1999/02/26 - 1999/09/02 13/20. Németi András (an.: Jámbor Ilona) 2000 Szentendre , Pannónia u. 22. kereskedelmi osztályvezető Hatályos: 1999/06/03 - ... 13/21. Németh János (an.: Sándor Mária) 2092 Budakeszi , Széchenyi u. 85. gyárvezető Hatályos: 1999/06/03 - ... 13/22. Kelemen László (an.: Somogyi Anna) 2013 Pomáz , Móricz Zs. u. 10. műszaki igazgató Hatályos: 1999/06/03 - ... 13/23. Wlassics Zsuzsanna (an.: Sztojka Erzsébet) 1165 Budapest , Margit u. 131. igazgatóság tagja, kereskedelmi vezérigazgató-helyettes Hatályos: 1999/09/02 - ... 13/24. Almási Sándor (an.: Váradi Mária) 1162 Budapest , Ferenc u. 97. igazgatóság tagja Hatályos: 1999/09/02 - ... 13/25. Kosztolicz István (an.: Auerbach Katalin) 1214 Budapest , Rákóczi Ferenc u. 345. igazgatóság tagja, általános vezérigazgató-helyettes Hatályos: 1999/09/02 - ... 13/26. dr. Horváth József (an.: Huck Rozália) 1158 Budapest , Őrjárat u. 87. igazgatóság elnöke, vezérigazgató Hatályos: 1999/09/02 - ... 13/27. Michel De Bruyn (an.: Bernadette Dubroux) Külföldi lakása, illetve tartózkodási helye:BE- 1652 Alsemberg, Sanatoriumstraat 10. igazgatósági tagKézbesítési megbízott:Almási Sándor (an.: Váradi Mária) 1162 Budapest, Ferenc u. 97. Hatályos: 2001/08/10 - ... 13/28. Baloghné Rónyai Judit (an.: Szántó Veronika Mária) 1161 Budapest , Kossuth Lajos u. 11. gazdasági igazgató Hatályos: 2002/09/19 - ... 14. A könyvvizsgáló(k) adatai 14/1. Betuczky JánosHU- 1145 Budapest, Újvilág u. 29. Hatályos: 1989/11/02 - 1990/11/02 14/2. Szendrődi Ferencné /sz:Tóth Ilona/ /K-478/89/VI./HU- 1161 Budapest, Kossuth Lajos u. 42. Hatályos: 1990/11/02 - 1992/08/25 14/3. Hidasi AntalHU- 1093 Budapest, Közraktár u 22/b. Hatályos: 1992/08/25 - 1994/05/06 14/4. Konszern Mérleg Kft. Béres Molnár GergelyHU- 1111 Budapest, Bartók B. u. 92-94. Cégjegyzékszám: 01-09-075442 Hatályos: 1994/05/06 - 2002/05/14 14/5. RULES Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.HU- 1184 Budapest , Dolgozó u. 7/b. Cégjegyzékszám: 01-09-466688A szervezet képviseletére jogosult személy adatai:Brunner Márta (an.: Csoknya Róza) 1184 Budapest, Hársfa u. 18. Hatályos: 2002/05/14 - ... 15. A felügyelő bizottsági tagok adatai 15/1. Fortelka Zsuzsa 1051 Budapest, Október 6. u. 5. Hatályos: 1989/11/02 - 1992/08/25 15/2. dr.Mihók Béla 1031 Budapest, Lőpormalom u. 15. Hatályos: 1989/11/02 - 1992/08/25 15/3. dr.Sali Ilona 1082 Budapest, Baross u. 77. Hatályos: 1989/11/02 - 1992/08/25 15/4. Pápai Eszter 1144 Budapest, Füredi u 60-62. Hatályos: 1992/08/25 - 1994/05/06 15/5. Kovács Rózsa 1051 Budapest, Irányi u 10. Hatályos: 1992/08/25 - 1993/04/23 15/6. Dr.Pálvölgyi Tamás 1122 Budapest, Krisztina krt. 7. Hatályos: 1992/08/25 - 1993/10/22 15/7. Gabnai Kinga 1055 Budapest, Falk Miksa u. 6. Hatályos: 1993/04/23 - 1994/05/06 15/8. Kissné Ágics Ilona 1096 Budapest, Telepy u. 9/c. IV. 1. Hatályos: 1993/10/22 - 1998/05/20 15/9. Varga Attila 1012 Budapest, Lovas u. 34/b. Hatályos: 1994/05/06 - 1998/05/20 15/10. Zoltán Csaba 1103 Budapest, Petrőczy u. 5/a Hatályos: 1994/05/06 - 1996/09/19 15/11. Blága László 1148 Budapest, Adria sétány 5/c. Hatályos: 1996/09/19 - 1998/05/20 15/12. Bitter Tibor (an.: Mayer Margit) 2600 Vác, Zöldfa u. 23. Hatályos: 1998/05/20 - 1999/09/02 15/13. Mihályi Botond (an.: Hatala Éva) 4400 Nyíregyháza, Lukács O. u. 35. Hatályos: 1998/05/20 - 1999/09/02 15/14. Ráday Mihály (an.: Ferda Erzsébet) 1125 Budapest, Sárospatak u. 1. Hatályos: 1998/05/20 - 1998/07/15 15/15. Blága László 1148 Budapest, Adria sétány 5/c. Hatályos: ... - 1999/09/02 15/16. Muradin Péterné (an.: Szlovák Klára) 1108 Budapest, Juhar u. 29. Hatályos: 1999/09/02 - ... 15/17. Wild László (an.: Sándor Jolán) 1024 Budapest, Keleti K. u. 8. Hatályos: 1999/09/02 - ... 15/18. Ráday Mihály (an.: Ferda Erzsébet) 1125 Budapest, Sárospatak u. 1. Hatályos: 1999/09/02 - 2000/05/08 15/19. Pávay Olivérné (an.: Fekete Terézia) 1046 Budapest, Ugró Gyula u. 17. Hatályos: 2000/05/08 - ... 16. Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai 16/1. "KANDELÁBER" Közvilágítás Karbantartó és Felújító Gazdasági Munkaközösség Cégjegyzékszám: 01-04-031513 Hatályos: 1989/11/02 - ... 17. A magyar, illetve külföldi részvétellel működő cégben érintett állam(ok) betűjele 17/1. HU Hatályos: ... - ...

II. Cégformától függő adatok 1. A részvényes(ek) adatai 1/1. Tungsram-Schréder Világítási Berendezések RészvénytársaságHU- 1135 Budapest , Lehel u. 48-50. Cégjegyzékszám: 01-10-041022A társaság irányítását biztosító befolyásolás mértéke: 65.08000% Hatályos: 1999/08/23 - 2000/05/08 1/2. Tungsram-Schréder Világítási Berendezések Rt.HU- 1135 Budapest, Lehel u. 48-50. Cégjegyzékszám: 01-10-041022A társaság irányítását biztosító befolyásolás mértéke: 79.10000% Hatályos: 2000/05/08 - ... 5. Névre szóló részvények 5/1. Részvényfajta: egyenként 50000.-Ft. Darabszám Névérték Pénznem 3,480 174,000,000 Ftazaz háromezer-négyszáznyolcvan darab egyszázhetvennégymillió Ft. névértékű részvény. Hatályos: 1989/11/02 - 1994/05/06 5/2. Darabszám Névérték Pénznem 4,920 50,000 Ftazaz négyezer-kilencszázhúsz darab ötvenezer Ft. névértékű részvény. Hatályos: 1994/05/06 - 1995/01/06 5/3. Darabszám Névérték Pénznem 6,120 50,000 Ftazaz hatezer-egyszázhúsz darab ötvenezer Ft. névértékű részvény. Hatályos: 1995/01/06 - ... 8. A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye 8/1. Világgazdaság, egy esetben Hatályos: 1989/11/02 - 1994/05/06 8/2. Napi Gazdaság Hatályos: 1994/05/06 - 1996/09/19 8/3. Napi Gazdaság, amennyiben megszűnne a Népszabadság Hatályos: 1996/09/19 - 2000/05/08 8/4. A közzététel módja: meghívó.A közzététel módja: hírdetmény.Világgazdaság Hatályos: 2000/05/08 - ...

III. Hirdetmények

A Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság által nyilvántartásba vett TUNGSRAM-Schréder Világítási Berendezések Rt. (Cg.: [13 10 040784]; székhely: 2084 Pilisszentiván, Tópart 2.) és a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság által nyilvántartásba vett Kandeláber Világítástechnikai és Fémipari Részvénytársaság (Cg.: [13 10 040117]; székhely: 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 5.) egyesül. Az egyesülés módja: beolvadás. A Kandeláber Világítástechnikai és Fémipari Részvénytársaság mint beolvadó társaság beolvad a TUNGSRAM-Schréder Világítási Berendezések Rt.-be mint átvevő társaságba. Az átvevő társaság neve: TUNGSRAM-Schréder Világítási Berendezések Rt. Cégjegyzékszáma: [13 10 040784]. Székhelye: 2084 Pilisszentiván, Tópart 2. Társasági formája: zártkörű működésű részvénytársaság. Az átvevő társaság a beolvadó társaság általános, teljes körű jogutódja. Az átvevő társaság alapító okirata módosításának napja: 2004. május 14. Az átvevő TUNGSRAM-Schréder Világítási Berendezések Rt. vezető tisztségviselői: dr. Horváth József elnök (a. n.: Huck Rozália; 1158 Budapest, Őrjárat u. 87.), Michel Neuprez (a. n.: de Rességuler, Cécile; Belgium, 1190 Bruxelles avenue Kersbeek, 61A), Michel de Bruyn (a. n.: Dubroux, Bernadette; Belgium, 1652 Alsemberg, Sanatoriumstraat 10.), Jean F. Speth (a. n.: Janssen, Jacqueline; Belgium, 1380 Ohain-Lasne, Chemin de Bois Magonette 2A). A felügyelőbizottság tagjai: dr. Bitó János (a. n.: Katona Irén; 1124 Budapest, Korompai u. 22/A), dr. Fekete Zsuzsanna (a. n.: Endre Rozália; 2039 Pusztazámor, Gárdonyi u. 24.), Velkei Imre (a. n.: Wick Vilma; 1147 Budapest, Fajansz u. 4/C).

Personal tools